Het kan zijn dat het voor uw kind lastig is om alle klanken goed uit te spreken. Ook kan het zijn dat uw kind een klank de ene keer goed uitspreekt en de andere keer niet. Dit kan voor verwarring in de communicatie zorgen. Om te voorkomen dat uw kind negatieve ervaringen krijgt met spreken of frustratie ervaart is het verstandig om logopedie op te starten. Bij spraakproblemen kan al vanaf 2 jaar worden begonnen met logopedie.