Het kan zijn dat het uw kind niet lukt om te verwoorden wat hij of zij wil zeggen. Ook kan het voorkomen dat uw kind niet goed begrijpt wat iemand tegen hem of haar zegt. In dit geval is het goed om samen te kijken of het begrijpen en spreken van de taal leeftijdsadequaat is, of dat uw kind hier ondersteuning bij kan gebruiken.

Op onderstaande poster (bron: kind en taal) kunt u zien wat uw kind op welke leeftijd ongeveer zou moeten kunnen op het gebied van taal. Ook als uw kind ouder is dan 4 jaar kunnen er zich taalproblemen voordoen op 1 of meerdere taaldomeinen waardoor uw kind hinder kan ondervinden in de communicatie thuis of op school. Hierbij kunt u denken aan de woordenschat, taal, rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast is het mogelijk om te werken met Nederlands met gebaren voor kinderen die hier baat bij hebben.