Het kan zijn dat uw kind vastloopt op school in het lees- en spellingsproces. Merkt u dat uw kind in groep 2 problemen ervaart met het herkennen van letters, het plakken van klanken tot woorden en/of het benoemen van de eerste/middelste/laatste klank van een woord? (voorwaarden voor het aanvankelijk leren lezen en spellen) Het is dan raadzaam om hier ondersteuning bij te zoeken. Als het lees- en spellingsproces niet vanzelf op gang komt kan uw kind hier op latere leeftijd problemen mee ervaren. Hoe sneller hierbij ondersteuning geboden kan worden, hoe sneller de moeilijkheden verminderen/verholpen kunnen worden. Op het moment dat het lezen lastig is, zal uw kind uiteindelijk moeite kunnen krijgen met het begrijpend lezen van teksten.


“Het begrijpend lezen is een vaardigheid die terugkomt bij alle vakken.”

Als richtlijn voor ondersteuning kunt u het volgende gebruiken:

  • Halverwege groep 2 -> als het kind minder dan 6 letters kent
  • Eind groep 2 -> als het kind minder dan 12 letters kent
  • Groep 3 -> moeite met het opstarten van het (vlot) leren lezen.
  • Groep 4 -> moeite met het (vlot) leren lezen en/of het aanleren en toepassen van de spellingsregels.

Mocht dit voor uw kind lastig zijn, neem dan contact op. Neem ook contact op als de leerkracht aangeeft dat uw kind het herkennen van letters lastig oppakt. Lees- en spellingsondersteuning kan gedurende de gehele basisschool opgestart worden.