Waarom gebaren gebruiken bij een kind dat hoort?

Belangrijk is het verschil te maken tussen gebarentaal en gebaren ter ondersteuning van de gesproken Nederlandse taal.

Mensen die zeer slechthorend tot doof zijn gebruiken gebarentaal, deze gebarentaal heeft een eigen grammatica. Bij Nederlands ondersteund met gebaren maken we gebruik van de gesproken taal waarin we de belangrijkste elementen van de taal ondersteunen met gebaren.

Uit onderzoek is gebleken dat als er naast spraak ook ondersteunende gebaren toegepast worden, een kind de gebaren gaat gebruiken ter ondersteuning van de spraak.

In de praktijk blijkt dat kinderen om verschillende redenen de ondersteunende gebaren gebruiken. Het kan zijn dat de ondersteunende gebaren ingezet worden omdat het begrijpen en/of spreken van taal lastig is.


“Het is gebleken dat kinderen gesproken tekst beter opnemen als er ondersteunende gebaren worden toegepast”

Voordelen van ondersteunende gebaren:

  • Kinderen zijn visueel ingesteld, hierdoor richten kinderen hun aandacht naar de persoon die de gebaren maakt waardoor de informatie beter opgenomen en verwerkt kan worden.
  • Volwassenen verlagen hun spreektempo (volwassenen spreken vaak erg snel tegen kinderen).
  • Meer dynamiek tijdens de communicatie.
  • Er hoeven geen aanpassingen te worden gedaan m.b.t. zinsopbouw & grammatica.
  • Kinderen met een spraak- en/of taalachterstand pakken de taal gemakkelijker op dan wanneer geen gebaren toegepast zouden worden.
  • NT-2 kinderen hebben meer ondersteuning tijdens het aanleren van de Nederlandse taal.

Mocht u meer informatie willen over cursussen met betrekking tot ondersteunende gebaren neem dan contact met ons op.