Elise Son


In 2009 ben ik als logopedist afgestudeerd aan de Hanzehogeschool in Groningen. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in verschillende settingen. Zo heb ik gewerkt op een cluster 4 school voor kinderen met gedragsproblemen en bij een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Daarnaast ben ik altijd werkzaam geweest in de vrijgevestigde praktijk.


“Wat mij aantrekt in het werk als logopedist is de verscheidenheid aan kinderen en wat ze graag willen bereiken. Dit maakt het werk afwisselend en uitdagend.”


Het contact met de ouder(s) en school/peuterspeelzaal is erg belangrijk om met elkaar af te kunnen stemmen wat het kind nodig heeft en om hierin één lijn te trekken. Het is belangrijk om een kind zelfvertrouwen te geven en te focussen op wat het kind wel kan in plaats van te focussen op wat het kind niet kan. Dit staat voorop tijdens mijn behandelingen.

Na de ervaringen die ik heb opgedaan heb ik besloten om Logopediepraktijk Son op te zetten, dit om kinderen de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Ook is het met Logopediepraktijk Son mogelijk om breed te kijken door de verscheidene samenwerkingsverbanden die er zijn met onder andere scholen en kinderfysiotherapeuten.

De afgelopen jaren zijn er veelvuldig bij- en nascholingen gedaan om de kennis up to date te houden.

Ik kijk er naar uit om samen met u en uw kind de mogelijkheden te bekijken!


De praktijk is aangesloten bij: